Computer Club Weesp

Welkom op de website van de Computer Club Weesp

Laatste nieuws in het kort


13-10-2020


Vanaf morgen (woensdag 14 oktober) is er geen clubavond voor de komende vier (4) weken.
Wij zijn dicht tot 11 november. Daarna beslist het bestuur voor hoe het verder gaat.

29-09-2020


Huisregels Corona is geupdate met regel 2b.
"2b. Het is aangeraden om een mondkapje te dragen in de bibliotheek."


31-08-2020


De huisregels en het protocol voor de woensdag avonden is hier te vinden.

Maar ook onder het kopje algemeen, Huisregels Corona.Persbericht 25 jaar Computer Club Weesp
Op aanstaande 30 maart 2019 bestaat Computer Club Weesp 25 jaar. Op 30 maart 1994 is de club opgericht door vijf personen om "volwassenen, jongeren en jeugd te informeren over en interesseren voor de computer(-techniek) en informatica, hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten". Dit lijkt nog steeds actueel. De belangrijkste verandering van de laatste tijd is dat we in 2018, na ruim 24 jaar, zijn verhuisd van fort Ossenmarkt naar het leescafé van bibliotheek Gooi en meer, locatie Weesp. De festiviteiten voor het jubileum zijn nog in voorbereiding.

Op zaterdag 10 september 2016 hebben we onze opendag gehad en staan ook in het Vechtjournaal van 15-09-2016.
Bij deze de link naar het artikel.

Onze doelstelling(en):

Iedereen te informeren over en te interesseren voor de computer (-techniek) en informatica.
Hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten, alles in de ruimste zin des woords.


Voordelen lidmaatschap CCW

De vereniging

De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het opzetten van een club voor de minder ervaren computergebruiker. Wat u bij ons kunt verwachten is een groep enthousiaste computer gebruikers die proberen hun kennis en ervaring over te brengen op de minder ervaren gebruikers. Dit gebeurt door middel van een wekelijkse bijeen­komst op de woensdagavond van 19:30 tot ± 21.30 uur. Op deze avond kan ieder lid terecht met problemen en vragen met betrekking tot de computer en software programma’s. Smartphones, tablets, apps en sociale media. Soms krijgt de woensdagavond een thema dat op dat moment "Actueel" is. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de leden komen om op een bepaald onderwerp dieper in te gaan. Hiervoor wordt dan een woensdagavond gebruikt.

De CCW organiseert ook begeleide trainingsavonden. Dit zijn avonden waar onder begeleiding in groepjes van 3-6 personen dieper wordt ingegaan op onderwerpen als basiskennis pc-gebruik Windows en tekstverwerking. Het gebruik van tablets, smartphones en apps. Ook de behandeling van andere onderwerpen is natuurlijk mogelijk als hier vraag naar is. Deze instructie avonden zijn eens in de twee weken op vrijdagavond. Voor meer informatie hierover, zie Trainingen.

Gezelligheid is een woord dat zeker slaat op de CCW. Want niet alleen de computer is belangrijk, de clubavonden zijn ook bedoeld voor de sociale contacten met andere leden van de vereniging. Heeft u een probleem, praat er over en er komt meestal een oplossing. Niet alleen software problemen maar ook die van de hardware, de computer zelf. De CCW richt zich niet alleen op de minder ervaren computer gebruiker, een ervaren computer gebruiker is natuurlijk ook van harte welkom. Iedereen kan van iedereen leren, wat de een niet weet, weet de ander misschien wel. Daarom is het belangrijk dat er leden zijn met ervaring in de Computer business. Een vereniging met een zo breed mogelijk kennisgebied kan leden beter helpen.

Bezoek ook eens onze sociale media kanalen

Bezoek ons op Facebook: https://www.facebook.com/ComputerClubWeesp.
Bezoek ons op Instagram: http://www.instagram.com/ccwweesp
Bezoek ons op Twitter: https://twitter.com/ccwweesp

Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een CCW woensdag clubavond, en denk maar zo;
“vragen staat vrij en vreemde vragen bestaan niet”
Wij hopen u te mogen begroeten bij de Computer Club Weesp.

op een club avond in de bibliotheek

Laatst geupdate:

13-10-2020 20:48 uur
Copyright © 2019 Computer Club Weesp