Welkom op de website van de Computer Club Weesp

Laatste nieuws in het kort

24-9-2021

Voor computerclub verandert er niet iets per 25 september 2021. Is nagevraagd bij telefoonnummer overheid. QR code hoeft niet getoond te worden wanneer je de clubavond van de computerclub wilt bezoeken. De regels die de laatste tijd gelden blijven gelden. Dus wel afstand houden en wanneer je verschijnselen hebt die wijzen op coronabesmetting dan thuisblijven en de overige onderstaande regels.

31-8-2021

 

Beste leden vd CCW,

Het seizoen van de clubavond CCW begint weer wekelijks startende woensdag 1 september in de bibliotheek van weesp van 19.30 tot 21.30 uur.
Jullie zijn van harte welkom.

Tot woensdag

Hieronder nog even de richtlijnen tav de corona.

 Een aantal regels moeten in acht worden genomen bij binnenkomst van de bibliotheek Gooi en meer, Weesp

1. Wanneer een deelnemer enige verkoudheid heeft, wordt zij verwacht thuis te blijven en ten strengste niet naar de club avond van de CCW te komen.

2. Bij binnenkomst moeten beiden handen met gel worden schoon gewassen.

2b. Het is niet verplicht om een mondkapje te dragen in de bibliotheek.

3. Aanwezigheidslijst moet worden ingevuld door middel van notitie voornaam.

4. In totaal hebben wij plaats voor 15 personen. 1,5 meter beleid in acht nemen. De tafels staan ruim verdeeld in de leeszaal.

5. Koffie en thee worden voor jullie ingeschonken.

6. Laptops worden voor jullie klaargezet en schoongemaakt.

7. Eigen laptops mogen jullie ook meenemen, wel graag schoonmaken ter plaatse.

8. We proberen de ruimtes goed te ventileren door ramen en deuren open te zetten.

9. Gebruik van het toilet is toegestaan. Graag na gebruik handen goed wassen.

10.Een mondkapje gebruiken wanneer je een clublid wil assisteren met een computer probleem.
In totaal beschikken we over 3 grote schermen voor afscherming. Graag deze schermen gebruiken bij assistentie van elkaar.

11. Gebruik je gezond verstand inzake de corona epidemie

Met vriendelijke groet

secretaris CCW
Edo v. Morgen

6-2-2021

Bibliotheek Gooi en meer locatie Weesp is tot en met dinsdag 2 maart gesloten is voor groepsactiviteiten en daarmee is Computer Club Weesp ook gesloten voor clubavonden tot en met dinsdag 2 maart.

23-11-2020

Aanstaande Woensdag 25 november gaan wij weer open om 19:30 uur, met de inachtname van de Corona huisregels. Tot woensdagavond!

Persbericht 25 jaar Computer Club Weesp
Op aanstaande 30 maart 2019 bestaat Computer Club Weesp 25 jaar. Op 30 maart 1994 is de club opgericht door vijf personen om “volwassenen, jongeren en jeugd te informeren over en interesseren voor de computer(-techniek) en informatica, hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten”. Dit lijkt nog steeds actueel. De belangrijkste verandering van de laatste tijd is dat we in 2018, na ruim 24 jaar, zijn verhuisd van fort Ossenmarkt naar het leescafé van bibliotheek Gooi en meer, locatie Weesp. De festiviteiten voor het jubileum zijn nog in voorbereiding.

Onze doelstelling(en):

Iedereen te informeren over en te interesseren voor de computer (-techniek) en informatica.
Hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten, alles in de ruimste zin des woords.

Voordelen lidmaatschap CCW

  • Hulp bij al uw computerproblemen, zowel op hardware als software gebied.
  • Ook voor smartphones, tablets, apps en / of sociale media.
  • U kunt bijvoorbeeld uw computer / laptop, smartphone of tablet meenemen naar de clubavond, op de woensdagavonden, zodat we het probleem kunnen bekijken. Wel kan het handig zijn om dat van tevoren te melden zodat u er zeker van kunt zijn dat er iemand aanwezig is om naar het probleem te kijken. Niet iedereen is deskundig op elk gebied.
  • Gratis toegang tot de trainingsavonden.

De vereniging

De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het opzetten van een club voor de minder ervaren computergebruiker. Wat u bij ons kunt verwachten is een groep enthousiaste computer gebruikers die proberen hun kennis en ervaring over te brengen op de minder ervaren gebruikers. Dit gebeurt door middel van een wekelijkse bijeen­komst op de woensdagavond van 19:30 tot ± 21.30 uur. Op deze avond kan ieder lid terecht met problemen en vragen met betrekking tot de computer en software programma’s. Smartphones, tablets, apps en sociale media. Soms krijgt de woensdagavond een thema dat op dat moment “Actueel” is. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de leden komen om op een bepaald onderwerp dieper in te gaan. Hiervoor wordt dan een woensdagavond gebruikt.

De CCW organiseert ook begeleide trainingsavonden. Dit zijn avonden waar onder begeleiding in groepjes van 3-6 personen dieper wordt ingegaan op onderwerpen als basiskennis pc-gebruik Windows en tekstverwerking. Het gebruik van tablets, smartphones en apps. Ook de behandeling van andere onderwerpen is natuurlijk mogelijk als hier vraag naar is. Deze instructie avonden zijn eens in de twee weken op vrijdagavond. Voor meer informatie hierover, zie Trainingen.

Gezelligheid is een woord dat zeker slaat op de CCW. Want niet alleen de computer is belangrijk, de clubavonden zijn ook bedoeld voor de sociale contacten met andere leden van de vereniging. Heeft u een probleem, praat er over en er komt meestal een oplossing. Niet alleen software problemen maar ook die van de hardware, de computer zelf. De CCW richt zich niet alleen op de minder ervaren computer gebruiker, een ervaren computer gebruiker is natuurlijk ook van harte welkom. Iedereen kan van iedereen leren, wat de een niet weet, weet de ander misschien wel. Daarom is het belangrijk dat er leden zijn met ervaring in de Computer business. Een vereniging met een zo breed mogelijk kennisgebied kan leden beter helpen.

Bezoek ook eens onze sociale media kanalen

Bezoek ons op Facebook: https://www.facebook.com/ComputerClubWeesp
Bezoek ons op Instagram: http://www.instagram.com/ccwweesp
Bezoek ons op Twitter: https://twitter.com/ccwweesp

Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een CCW woensdag clubavond, en denk maar zo;
“vragen staat vrij en vreemde vragen bestaan niet”
Wij hopen u te mogen begroeten bij de Computer Club Weesp