Welkom op de website van de Computer Club Weesp

Laatste nieuws in het kort

17-11-2021

Helaas hebben we vandaag toch bericht ontvangen van de bibliotheek dat we na 18:00 ’s avonds geen toegang meer hebben tot de bibliotheek voor houden van clubavonden in verband met maatregelen COVID19. Dus voorlopig, ook vanavond niet, in ieder geval voor komende drie weken geen clubavonden computerclub. Wanneer het verandert komt dat ook weer hier op de website te staan.

George Hoogervorst

16-11-2021

Bericht: We hebben van Bibliotheek Gooi en meer telefonisch te horen gekregen dat, na de laatste covid19-maatregelen, zaalverhuur toch doorgaat en dat daarmee de computerclub voorlopig toegang blijft houden tot bibliotheek locatie Weesp. Dus er is toch clubavond morgen, woensdagavond, in bibliotheek Weesp net zo dat in Bussum bijvoorbeeld de volksuniversiteit door mag gaan met activiteiten in Bibliotheek Bussum. 

George Hoogervorst

9-11-2021

Hierbij maatregelen voor op clubavond vanaf nu 9 november 2021.

In ieder geval:

Bij binnenkomst moeten handen met aanwezige gel worden ontsmet.
Het is verplicht om een mondkapje te dragen in de bibliotheek tenzij je zit op minimaal 1,5 meter.

En verder link naar de landelijke maatregelen

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/maatregelen

en link naar basisregels

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

George Hoogervorst

24-9-2021

Voor computerclub verandert er niet iets per 25 september 2021. Is nagevraagd bij telefoonnummer overheid. QR code hoeft niet getoond te worden wanneer je de clubavond van de computerclub wilt bezoeken. De regels die de laatste tijd gelden blijven gelden. Dus wel afstand houden en wanneer je verschijnselen hebt die wijzen op coronabesmetting dan thuisblijven en de overige onderstaande regels.

6-2-2021

Bibliotheek Gooi en meer locatie Weesp is tot en met dinsdag 2 maart gesloten is voor groepsactiviteiten en daarmee is Computer Club Weesp ook gesloten voor clubavonden tot en met dinsdag 2 maart.

23-11-2020

Aanstaande Woensdag 25 november gaan wij weer open om 19:30 uur, met de inachtname van de Corona huisregels. Tot woensdagavond!

Persbericht 25 jaar Computer Club Weesp
Op aanstaande 30 maart 2019 bestaat Computer Club Weesp 25 jaar. Op 30 maart 1994 is de club opgericht door vijf personen om “volwassenen, jongeren en jeugd te informeren over en interesseren voor de computer(-techniek) en informatica, hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten”. Dit lijkt nog steeds actueel. De belangrijkste verandering van de laatste tijd is dat we in 2018, na ruim 24 jaar, zijn verhuisd van fort Ossenmarkt naar het leescafé van bibliotheek Gooi en meer, locatie Weesp. De festiviteiten voor het jubileum zijn nog in voorbereiding.

Onze doelstelling(en):

Iedereen te informeren over en te interesseren voor de computer (-techniek) en informatica.
Hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten, alles in de ruimste zin des woords.

Voordelen lidmaatschap CCW

  • Hulp bij al uw computerproblemen, zowel op hardware als software gebied.
  • Ook voor smartphones, tablets, apps en / of sociale media.
  • U kunt bijvoorbeeld uw computer / laptop, smartphone of tablet meenemen naar de clubavond, op de woensdagavonden, zodat we het probleem kunnen bekijken. Wel kan het handig zijn om dat van tevoren te melden zodat u er zeker van kunt zijn dat er iemand aanwezig is om naar het probleem te kijken. Niet iedereen is deskundig op elk gebied.
  • Gratis toegang tot de trainingsavonden.

De vereniging

De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het opzetten van een club voor de minder ervaren computergebruiker. Wat u bij ons kunt verwachten is een groep enthousiaste computer gebruikers die proberen hun kennis en ervaring over te brengen op de minder ervaren gebruikers. Dit gebeurt door middel van een wekelijkse bijeen­komst op de woensdagavond van 19:30 tot ± 21.30 uur. Op deze avond kan ieder lid terecht met problemen en vragen met betrekking tot de computer en software programma’s. Smartphones, tablets, apps en sociale media. Soms krijgt de woensdagavond een thema dat op dat moment “Actueel” is. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de leden komen om op een bepaald onderwerp dieper in te gaan. Hiervoor wordt dan een woensdagavond gebruikt.

De CCW organiseert ook begeleide trainingsavonden. Dit zijn avonden waar onder begeleiding in groepjes van 3-6 personen dieper wordt ingegaan op onderwerpen als basiskennis pc-gebruik Windows en tekstverwerking. Het gebruik van tablets, smartphones en apps. Ook de behandeling van andere onderwerpen is natuurlijk mogelijk als hier vraag naar is. Deze instructie avonden zijn eens in de twee weken op vrijdagavond. Voor meer informatie hierover, zie Trainingen.

Gezelligheid is een woord dat zeker slaat op de CCW. Want niet alleen de computer is belangrijk, de clubavonden zijn ook bedoeld voor de sociale contacten met andere leden van de vereniging. Heeft u een probleem, praat er over en er komt meestal een oplossing. Niet alleen software problemen maar ook die van de hardware, de computer zelf. De CCW richt zich niet alleen op de minder ervaren computer gebruiker, een ervaren computer gebruiker is natuurlijk ook van harte welkom. Iedereen kan van iedereen leren, wat de een niet weet, weet de ander misschien wel. Daarom is het belangrijk dat er leden zijn met ervaring in de Computer business. Een vereniging met een zo breed mogelijk kennisgebied kan leden beter helpen.

Bezoek ook eens onze sociale media kanalen

Bezoek ons op Facebook: https://www.facebook.com/ComputerClubWeesp
Bezoek ons op Instagram: http://www.instagram.com/ccwweesp
Bezoek ons op Twitter: https://twitter.com/ccwweesp

Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een CCW woensdag clubavond, en denk maar zo;
“vragen staat vrij en vreemde vragen bestaan niet”
Wij hopen u te mogen begroeten bij de Computer Club Weesp