Welkom op de website van de Computer Club Weesp

Het laatste nieuws in het kort

19-12-2022
Wij zijn gesloten op 21 en 28 december 2022 en beginnen weer op 4 januari en op 11 januari luiden wij het nieuwe jaar in met een hapje en een drankje.
Alle Leden zijn van harte welkom op 4 januari 2023 om 19:30 uur.

Persbericht 25 jaar Computer Club Weesp
Op aanstaande 30 maart 2019 bestaat Computer Club Weesp 25 jaar. Op 30 maart 1994 is de club opgericht door vijf personen om “volwassenen, jongeren en jeugd te informeren over en interesseren voor de computer(-techniek) en informatica, hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten”. Dit lijkt nog steeds actueel. De belangrijkste verandering van de laatste tijd is dat we in 2018, na ruim 24 jaar, zijn verhuisd van fort Ossenmarkt naar het leescafé van bibliotheek Gooi en meer, locatie Weesp. De festiviteiten voor het jubileum zijn nog in voorbereiding.

Onze doelstelling(en):
Iedereen te informeren over en te interesseren voor de computer (-techniek) en informatica.

Hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten, alles in de ruimste zin des woords.

Voordelen lidmaatschap CCW
  • Hulp bij al uw computerproblemen, zowel op hardware als software gebied.
  • Ook voor smartphones, tablets, apps en / of sociale media.
  • U kunt bijvoorbeeld uw computer / laptop, smartphone of tablet meenemen naar de clubavond, op de woensdagavonden, zodat we het probleem kunnen bekijken. Wel kan het handig zijn om dat van tevoren te melden zodat u er zeker van kunt zijn dat er iemand aanwezig is om naar het probleem te kijken. Niet iedereen is deskundig op elk gebied.
  • Gratis toegang tot de trainingsavonden.

De vereniging
De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het opzetten van een club voor de minder ervaren computergebruiker. Wat u bij ons kunt verwachten is een groep enthousiaste computer gebruikers die proberen hun kennis en ervaring over te brengen op de minder ervaren gebruikers. Dit gebeurt door middel van een wekelijkse bijeen­komst op de woensdagavond van 19:30 tot ± 21.30 uur. Op deze avond kan ieder lid terecht met problemen en vragen met betrekking tot de computer en software programma’s. Smartphones, tablets, apps en sociale media. Soms krijgt de woensdagavond een thema dat op dat moment “Actueel” is. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de leden komen om op een bepaald onderwerp dieper in te gaan. Hiervoor wordt dan een woensdagavond gebruikt.

De CCW organiseert ook begeleide trainingsavonden. Dit zijn avonden waar onder begeleiding in groepjes van 3-6 personen dieper wordt ingegaan op onderwerpen als basiskennis pc-gebruik Windows en tekstverwerking. Het gebruik van tablets, smartphones en apps. Ook de behandeling van andere onderwerpen is natuurlijk mogelijk als hier vraag naar is. Deze instructie avonden zijn eens in de twee weken op vrijdagavond. Voor meer informatie hierover, zie Trainingen.

Gezelligheid is een woord dat zeker slaat op de CCW. Want niet alleen de computer is belangrijk, de clubavonden zijn ook bedoeld voor de sociale contacten met andere leden van de vereniging. Heeft u een probleem, praat er over en er komt meestal een oplossing. Niet alleen software problemen maar ook die van de hardware, de computer zelf. De CCW richt zich niet alleen op de minder ervaren computer gebruiker, een ervaren computer gebruiker is natuurlijk ook van harte welkom. Iedereen kan van iedereen leren, wat de een niet weet, weet de ander misschien wel. Daarom is het belangrijk dat er leden zijn met ervaring in de Computer business. Een vereniging met een zo breed mogelijk kennisgebied kan leden beter helpen.

Bezoek ook eens onze sociale media kanalen
Bezoek ons op Facebook: https://www.facebook.com/ComputerClubWeesp
Bezoek ons op Instagram: http://www.instagram.com/ccwweesp
Bezoek ons op Twitter: https://twitter.com/ccwweesp

Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een CCW woensdag clubavond, en denk maar zo;
“vragen staat vrij en vreemde vragen bestaan niet”
Wij hopen u te mogen begroeten bij de Computer Club Weesp

op een clubavond in de bibliotheek