Informatie over de contributie

De kosten

Contributie: € 41,– per jaar, 2e gezinslid: € 31,– per jaar
IBANnummer: NL62 INGB 0000 3267 64 tnv Computer Club Weesp te Weesp
Heeft u vragen over de contributie, stuur dan een e-mailtje naar de penningmeester: post@gfh1.nl of edo.morgen@gmail.com

Wanneer u zich aanmeldt als lid, bent u de volledige contributie voor dat kalenderjaar verschuldigd. Als u tussen 1 september en 31 december lid wordt, betaalt u € 41,- en in het volgende kalenderjaar € 20,-.
De verschuldigde contributie dient u zelf over te schrijven op het IBAN nummer van de club.
Gelieve te betalen in de in de maand januari voor dat jaar met het genoemde bedrag, in overeenstemming met bovenstaande gegevens over te maken op onze rekening.

Met vriendelijke groet,
Waarnemend penningmeesters: George Hoogervorst en Edo von Morgen.